Staat jouw product er niet bij of heb je vragen? Mail ons: info@saynomorewebshop.nl

saynomorewebshop.nl

Algemene Verkoopvoorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Saynomore, gevestigd te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Arnhem onder nummer 32113958.

1. Algemeen

Wij stellen een goede relatie met onze klanten op prijs. Daarom maken we ook graag duidelijke afspraken. Deze afspraken zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die u sluit met Saynomore. Door artikelen bij Saynomore te bestellen, geeft u tevens aan dat u akkoord gaat met de algemene voorwaarden. De kleding van Saynomore is exclusief verkrijgbaar in onze online winkel. Al onze artikelen die verkrijgbaar zijn bij ons, zijn van hoge kwaliteit. Onze algemene voorwaarden zijn opgesteld conform de Wet Koop op afstand die sinds 1 februari 2001 van kracht is.

2. Prijzen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten.

3. Betaling

U dient uw bestelling vooruit te betalen. U kunt betalen met IDEAL of Paypal en voor onze Belgische klanten met .

4. Verzendkosten

- Voor verzending van de kleding brengt Saynomore portokosten in rekening.
- De hoogte van de portokosten bedragen 5 euro voor verzendiing in Nederland, ongeacht het aantal artikelen.
- Afhankelijk van het aantal artikelen verzenden wij uw bestelling in 1 of meerdere enveloppen of per pakket.
- Bij een bestelling van 75 euro of hoger vervallen de verzendkosten.
- Buiten Nederland gelden andere tarieven. Deze staan vermeld onder verzendkosten.

5. Levering

- Uw bestelling wordt binnen vijf werkdagen na ontvangst van uw betaling verzonden. Over de ontvangst van uw betaling en de verzending van uw bestelling wordt u per e-mail geïnformeerd.
- Wij versturen onze pakketten met Parcel Ware. De verzending van uw bestelling vindt plaats onder volledige verantwoordelijkheid van het verzendbedrijf. Voor beschadiging, vermissing of andere problemen tijdens de verzending is Saynomore niet aansprakelijk.
- Verzending op een andere wijze of het persoonlijk afhalen van een bestelling is niet mogelijk.

6. Annulering

Saynomore accepteert een annulering tot het moment dat de betaling is bijgeschreven.

7. Retourneren en omruilen van artikelen

Wij doen er alles aan om u via onze website volledig te informeren over de artikelen. Mocht een artikel niet aan uw verwachtingen voldoen, dan kan dit geruild of geretourneerd worden. U dient het artikel op eigen kosten te retourneren. Voor retour en/of ruilingen gelden de volgende voorwaarden:

Ruilen

De artikelen die u via Saynomore heeft gekocht kunnen zonder opgaaf van reden worden geruild. U stuurt de artikelen op uw kosten terug en Saynomore stuurt op zonder kosten de vervangende artikelen naar u op.

De kleding kan alleen geruild worden mits:

- U hier voorafgaand via e-mail melding van heeft gemaakt aan info@saynomore.nl
- Het ruilen plaatsvindt binnen 7 dagen na ontvangst van uw bestelling.
- De kleding nog in originele staat van verzending is, de kleding dient ongedragen, ongewassen en  in de originele verpakking terug gestuurd te worden.
- Het risico van het retourneren ( verzenden ) ligt geheel bij de klant.

Retourneren

Wanneer u onverhoopt niet tevreden bent over de bestelling, dan kunt u deze of een gedeelte daarvan op uw kosten binnen 7 dagen retourneren. Zodra Saynomore alles in goede staat (onbeschadigd en compleet) heeft ontvangen zal Saynomore het bedrag (exclusief verzendkosten) terugstorten op het rekeningnummer van de klant. Dit gebeurd binnen 7 dagen.

Er wordt niet geruild of geretourneerd indien:

- De kleding voorzien is van een bedrukking.
- De kleding gewassen en/of gedragen is.
- U de gebruiksaanwijzing niet of niet goed heeft opgevolgd.
- U zelf een gebrek heeft getracht te herstellen.

Fouten in de opdruk, ontstaan door ons, zijn uiteraard voor onze rekening.  Stuur de misdrukte artikelen onbeschadigd en compleet naar ons terug samen met een print van onze bevestiging. Vermeld alstublieft de reden voor het retour zenden, zodat we onze service en producten kunnen verbeteren.

Het retouradres is:

Saynomore
Lokaalspoor 37
6846 GN Arnhem

8. Aansprakelijkheid

- Alle producten die in het assortiment van Saynomore zijn opgenomen voldoen aan de strenge eisen waaraan artikelen moeten voldoen. Saynomore kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door Saynomore verkochte producten.
- Alle producten van Saynomore zijn voorzien van een waslabel, de klant is geacht zich hier aan te houden. Het strijken van de bedrukking moet altijd aan de binnenkant van de kleding gedaan worden.
- De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Saynomore kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Saynomore is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
- Saynomore is niet verantwoordelijk voor tik-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden aangegeven. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Saynomore zo spoedig mogelijk worden aangepast.
- Saynomore kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.
- De positie en grootte van de daadwerkelijke bedrukking op een kledingstuk kan iets afwijken van hoe de bedrukking op de site wordt weergegeven. Saynomore kan hier niet verantwoordelijk voor worden gesteld.

9. Overmacht

Saynomore is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant in geval van overmacht. Onder overmacht verstaat Saynomore omstandigheden die niet te wijten zijn aan de schuld van Saynomore. Saynomore heeft in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Saynomore zal u dit altijd schriftelijk meedelen.

10. Privacy

Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Saynomore gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, behoudens noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

11. Vragen / klachten

Saynomore streeft naar tevreden klanten. Wanneer u vragen of klachten heeft over de diensten en/of producten van Saynomore, dan wordt Saynomore daar graag per e-mail van op de hoogte gebracht. Heeft u vragen of klachten? U kunt ins bereiken op info@saynomore.nl Wij streven ernaar om u binnen 24 uur na ontvangst van de klacht of vraag te antwoorden. Wanneer een voorval om nader onderzoek vraagt, dan zullen wij u laten weten hoe e.e.a. verloopt. In alle gevallen zullen wij onze uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen.
Klachten worden tot 30 dagen na aanschaf van een artikel in behandeling genomen.

11. Copyright

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Saynomore.

12. Overige bepalingen

Saynomore heeft het recht deze algemene voorwaarden en de inhoud van de website te wijzigen.